Stiri >

Evaluarea-riscului-la-securitatea-fizica-este-obligatorie-conform-HG301/2012
________________________________________

Incepand din acest an, societăţile comerciale sunt obligate ca, până la data de 16 iunie, să realizeze analiza de risc la securitate fizică, pentru toate obiectele de activitate active şi sediile de firma pe care le detin. Evaluarea riscului la securitatea fizică este obligatorie în conformitate cu H.G. 301/2012 pt. aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 şi poate fi efectuată numai de către persoanele cu experientă în acest domeniu, care în urma examenului sustinut la Inspectoratul General al Politiei Române au dobândit calitatea de Evaluator de Risc la Securitatea Fizică şi sunt inscrişi in Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizică (RNERSF).

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor prevăd că analiza de risc la securitatea fizică se materializează prin documentaţia întocmită în cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determină, în mod dinamic, măsurile necesare şi aplicabile, pentru încadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.

Analiza de risc se efectuează înaintea instituirii măsurilor de securitate şi se revizuieşte cel puţin o dată la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni şi externi care generează şi/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unităţii sau în cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectivă sau în cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcţionale sau a obiectului de activitate al unităţii.